ÚJABB JOGTALAN INTERNETES KÖZLÉS...

 - Tanulságból mindenkinek -

 

   Sajnálattal tapasztalom hogy az Arvisura-Igazszólás már hosszú ideje, hogy a  http://www.arvisura.van.hu/etruszk-rokonok.htm web-címen [Szerk. Mgj.: azóta e szerzői jogdíj kifizetése után hozzájárulásommal újra publikálható ezen a honlapon] közli egy, a folyóiratom egyik most már archív, nem frissíthető web-lapján publikált régi esszémet – amelynek olasz eredetijét új elérhetőségeimen ismét publikáltam az aktuális működő linkekkel együtt -, s még a mai napig 2006. július 06-ig nem fordult hozzám a beleegyezésemért, még utólagosan sem.  

   Hangsúlyozom, én nem küldtem el esszémet az Arvisurának publikálás céljából az «ETRUSZK ROKONAINK - Egy kis linguisztikai és történelmi reflexió gyanánt - » c. munkámat, és  nekem nincs semmiféle kapcsolatom velük, éppen ezért  nagyon csodálkozom ezen  szerzői jogot sértő és szerzői jogdíjat figyelembe nem vévő bátorságon. Ez utóbbit illetően nemcsak mint esszém után járó szerzői jogdíj jár, hanem még  fordítói jogdíj is, hiszen bizonyos fejezetek, sorok fordításaim eredményeként olvashatók magyarul. Ugyanez vonatkozik az olasz eredetiben a magyar szövegek olaszra fordításására és az olasz nyelvű eredeti cikkemre is. A szóban forgó munkámat 2003/2004 telén publikáltam az Osservatorio Letterario folyóiratom számában (ANNO VII/VIII – NN. 35/36    NOVEMBRE-DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO 2003/2004  FERRARA)   olaszul,  s interneten azonnal magyarul is, s ez utóbbit az Arvisura átvette a  © (copyright) ellenére  teljes egészében megkérdezésem, hozzájárulásom nélkül.

   Jó dolog és hízelgő az elismertség, az írásaimra vonatkozó utalás, hivatkozás, esetleg idézés. Mindenesetre ezekben az esetekben félreérthetetlenül meg kell jelölni a forrást, idéző jelben feltűntetve az átvett sorokat, de nem publikálható a teljes esszé. Vagy a bevezető sorok vagy idézett sorok után a forrást mindenképpen meg kell jelölni, ahol a teljes írás olvasható. De ebben az esetben nem erről van szó, hanem arról, hogy munkámat egy az egyben publikálják, azt a látszatot keltve, mintha én tagja lennék e társaságnak, mintha én jelentettem volna meg, vagy az én hozzájárulásommal publikálhatták. Erről szó sincs. Ez egyáltalán nem felel meg  a valóságnak, s  az «arvisura» szójelentésének sem, azaz az «igazszólás»-nak sem.

    Öt nappal ezelőtt, július 1-én írtam elektromos levelet az Arvisura-Igazszólás honlap szerkesztőjének a honlapon található összes e-címére, kérvén ez ügy békés rendezését és az engem megillető – nagyon is lojális (!) – jogdíj 15 napon belüli megfizetését. De még semmiféle visszajelzést nem kaptam.

   A Tisztelt Olvasók, szellemi termékeket jogtalanul felhasználók figyelmébe ajánlom, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít senkit a törvény alól egyik országban sem. Mivel közölték a munkámat, azért engem megillet a szerzői jogdíj, még akkor is, ha a későbbiekben nem szándékoznak az érdekelt honlapon megtartani. Nem a közlés időtartamától, hanem a közlés tényétől függ a szerzői jogom érvényessége. Ennek megfelelően, minthogy bizonyíték van arra, hogy munkámat közölték, engem  megillet a kért szerzői jogdíj.

   Ha  megadott határidőn belül nem történik meg, kénytelen leszek a megfelelő, ebben illetékes hatósági szervekhez fordulni, hiszen itt szellemi termékről van szó, amelyet jogtalanul, a szerzői jogot megsértve publikáltak (ld. az alábbi dokumentációt)...

 

 

 

 

 

      Hangsúlyozom, hogy az Osservatorio Letterario összes web-oldalain* és a  személyes honlapjaimon, portáljaimon megjelentetett írásaimra vonatkozóan az alábbiakat kérem figyelembe venni, amelyek a portáljaimon és az Osservatorio Letterario fő honlapján is olvashatók:

 

Az Osservatorio Letterario  összes  oldalain (beleértve a más szervereken található** oldalakat is) és a Testvérmúzsák  portálon megjelent tartalomból részletek a forrás megjelölése esetén szabadon idézhetők. Publikálás céljából történő másolás TILOS! Az elektronikus úton történő újramegjelenítés UGYANCSAK TILOS, helyette egy, a honlapunkra és a pontos weboldalra vezető hivatkozást kell közzétenni, beleértve a folyóirat más szervereken megjelenő  Web-oldalait is. A cikkek nyomtatott és internetes újraközlése - kivéve az ingyenes megjelentetésre adott felhatalmazást, beleegyezést - csakis a szerzői díj/honorárium kifizetése esetén lehetséges!

N.b. Ugyanez vonatkozik az Osservatorio Letterario-ban publikált más szerzők munkáinak újraközlésére is: a szerzői jogdíj őket illeti. (Kivéve ha az Osservatorio Letterario szerzői másként nem rendelkeznek.)

Tehát, az Osservatorio Letterario által megjelentetett művek a szerzők saját tulajdona, s csak azok engedélyével, hozzájárulásával jelentethetők meg máshol. Amennyiben valaki ezt megszegi, úgy a szerző a hatályos törvények értelmében eljárást kezdeményez az Osservatorio Letterarion publikált anyagot jogtalanul felhasználók ellen!

Ferrara, 2006. július  6.

© Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Press  E-névjegy  

*OSSERVATORIO LETTERARIO

(Rivista Letteraria e Culturale/Irodalmi és Kulturális Folyóirat)

Home Page/Honlap - Pagina principale/Főoldal 

Sintesi/Szintézis - Indice Generale/Általános Útmutató

Galleria Letteraria e Culturale Ungherese/Magyar Irodalmi és Kulturális Galéria

TESTVÉRMÚZSÁK - Portale Ungherese/Magyar portál (Portale supplementare in ungherese/Magyar nyelvű kiegészítő portál)

 

** xoomer.virgilio.it-oldalak/ xoomer.alice.it-oldalak (bellelettere, bellelettere1, bellelettere2, gianobon) ARCHIVIO/ARCHÍVUM-DGL,  ARCHIVIO/ARCHÍVUM-DGL1, ARCHIVIO/ARCHÍVUM-DGL2,  ARCHIVI INIZIALI/KEZDETI ARCHÍVUMOK & PREMOTI/RÉGMÚLT ARCHÍVUMOK

 

FRISSÍTÉS:

 

Örömmel közlöm, hogy a szerzői jogdíj békés rendezése, azaz annak megfizetése folyamatban van. (Az érdekelt tegnap este vette fel  velem a kapcsolatot.)

 

Ferrara, 2006. július 14.

 

Örömmel tudatom, hogy a  szerzői jogdíj békés rendezése lezajlott: annak megfizetése a Western Union szolgáltatáson keresztül már meg is történt!

Köszönöm!

 

Ferrara, 2006. július 14. 23:53

 

P.S. Azt hittem, hogy a szerzői jogdíj megfizetése lesz hosszadalmasabb, s erre kiderült, hogy annak az olasz  bank általi kifizetése az. Az ezzel kapcsolatos kálváriám itt olvasható:

MIÉRT IS MENNÉNEK SIMÁN A DOLGOK?

avagy Western Union olasz módra

 

2006. július 19-én a készségesebb magyar tisztviselőnőnek köszönhetően reggel fél kilenc körül végülis hozzájutottam szerzői jogdíjamhoz. A «futok a pénzem után, utol is érem talán...» c. slágerszöveg ilyeténképpen módosítható:

« Pénzem után futottam, utol is értem nagy bosszúsan...»

 

Ferrara, 2006. július 19. 10:33

Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

 

 

Kapcsolódó témák:

 

 Szatmári Friss Újság: Tanulságos történet , Dokumentáció a «Tanulságos történet»-hez, Illegális publikáció (ahol a teljes tanulmányt a szerző tudta nélkül publikálták, annak forrását meg nem jelölve), Egy régi plágium esete