HÚSVÉTRA

 

Reményik Sándor   (1890-1941)

A KERESZT FOGANTATÁSA

 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben

A Libanonra szállott.

A Libanon csúcsán egy cédrus állott.

Törzse obeliszk, feje korona.

A Szentlélek ráharsogott: Te fa!

Máriától, a Szűztől most jövök.

Csírázik immár az Isten fia,

És áldott ő az asszonyok között.

Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel

Megáldalak: légy terhes a kereszttel!

Légy te is áldott minden fák között.

Érezd, hogy nő benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,

Míg utatok egykor összevezet.

Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,

Kidöntve majd magányod vadonából

Állítsanak a világ közepébe,

Ott állj majd minden árva faluvégen,

Ott függj a cellák kietlen falán,

Ős-fádnak ezer apró másaképpen.

Forgácsolódj szét millió darabra,

A Szabadító tekintsen le rólad

Millió megbilincselt életrabra.

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben

Tovazúgott  a Libanon felett,

Zúgásában ezer fa reszketett,

Ordító erdőn ment harsogva át,

Csak egy fa értette meg a szavát.

Lehajlott óriási koronája:

Kereszt-sorsának megadta magát.

 

(Kolozsvár, 1928. március 1.)
                                        
(olaszul)

 

 

A NÉPSZERŰTLENSÉG FELÉ

 

Hozsannázó tömegek elmaradnak.

Fordul az út az Olajfák hegyére.

Belső kínjaimat ki érti meg?

Ki érti meg, mért hull a lelkem vére?

Nem megyek én ostorcsapások,

Csak a csendes közöny elébe.

 

Fordul az út az Olajfák hegyére.

 

(Nagyvárad, 1924. október 29.)

                                      (olaszul)

 

 

A MEGÁTKOZOTT KÉZ

 

Testvér, — az én kezem megátkozott.

Embert, dolgot, lelket, gondolatot,

Semmit se tudok megfogni vele.

Csak belemarkolok a semmibe.

Nézd ezt a bús, üres mozdulatot:

Nem is levegő, amit megfogok,

Levegő: szelíd, meleg földi "semmi".

Csak a világűr hideg semmije

Tud ilyen kegyetlenül üres lenni.

Kapaszkodnék én akármibe már,

De karfa, korlát, horgony, szalmaszál,

Minden kisiklik a kezem közül,

S a hiba kezemben van egyedül.

Kétségbeesve nézem, hol a part,

S csodálkozom: a víz felett mi tart?

Mi tart, mi tart még, Uram, Istenem?… —

Talán egy Kéz, mely láthatatlanul,

Bár én nem fogom — fogja a kezem.

 

(Kolozsvár, 1925. január 7.)

 

 

AZ ÉN BÉKESSÉGEM

 

Ha eljönne a Csoda könnyű szárnyon,

S szívembe egyszer az a béke szállna,

Amelyre szörnyű szomjúsággal vágyom: —

Előbb elzárnám a ládafiába.

Tűnődve rajta, hogy ez hogy esett,

Trónolnék vele a világ felett.

Nagy-óvatosan körültapogatnám:

Hogy hát igazán, igazán nem álom?

Nem riasztja el első mozdulásom?

De aztán végigvinném a világon:

Testvér, testvérem, rokonom, barátom,

Itt, itt a béke, itt van aranytálon!

Itt, itt van mindennek a megoldása,

Szűnjön szívetek szüntelen sírása!

 

És elrendeznék mindent olyan szépen:

Nem volna sokkal szebb az üdvösségben.

 

(Kolozsvár, 1925. január 8.)

                                       (olaszul)

 

 

Pilinszky János (1921-1981)

HARMADNAPON

 

És fölzúgnak a hamuszín egek

hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek.

És szél támad. És fölzeng a világ.

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,

és megszűnhetett dobogni szíve –

Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

 

 

DSIDA JENŐ : NAGYCSÜTÖRTÖK

 

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak…
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

 

Előadja: Bálint András

 

Kegyelmes, boldog húsvétot Mindenkinek!

 

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK - MAGYAR NYELVŰ PORTÁL/PORTALE IN UNGHERESE

GALLERIA LETTERARIA -  OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI

 UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

 

  O.L.F.A