O.L.F.A

___________________________________________

MAGYARUL... MAGYAROKNAK...

___________________________________________

Tarr György

GYERMEKJOG

 

Szent István Társulat Apostoli Szentszék Kiadó, Budapest, 1999, pp. 180,  1400,-Ft.

Intrikák leállították a könyv piacra dobását, s 2001-ben jelent meg új borítóval Budapest, 2001, pp. 96, 820,- Ft)

 

   A kötet egy új és jelentősen fejlődő jogterület kézikönyve. A téma 1989-ben vált nemzetközi szinten is jelentőssé, amikor az ENSZ közgyűlése elfogadta a gyermekek jogairól szóló egyezményt.

Prof. Dr. Tarr György Phd, kandidátus - illusztris édesapja az Osservatorio Letterario főszerkesztő igazgatójának, Dr. Bonani G.O.-né Dr. Tamás-Tarr Melindának (újságíró, magyar-történelem szakos tanár, tolmács, fordító, műfordító, igazságügyi tolmács-fordító szakértő) -, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogtanára ebben a könyvében segítséget nyújt az egyezmény megértéséhez, valamint mind biológiai, mind családjogi vonatkozásban bemutatja a gyermek emberré válásának folyamatát.

Ismerteti a gyermekek jogának egyházjogi vonatkozásait, magyarországi történelmi fejlődését, és a gyermekekre vonatkozó nemzetközi jogi egyezményeket.

A kötetet a legújabb gyermekvédelmi törekvések áttenkintése és a hatályos gyermekvédelmi törvény egészíti ki:

«Egészen 1989-ig kellett várni ahhoz, hogy az ENSZ elfogadja a gyermekek jogairól szóló egyezményt. Amikor ez megtörtént, Magyarország is aláírta a dokumentumot; a polgári törvénykönyv tartalmazza az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt. Ez leszögezi, hogy a gyermek ugyanolyan személyiség, mint bárki más, vagyis jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

   A kérdés történeti áttekintésére, nemzetközi tapasztalatok felvonultatására, valamint a hazai helyzet bemutatására vállalkozik Tarr György vékony kötete.

   A szerző mindenekelőtt meghatározza a gyermeket mint biológiai létezőt, majd beszél az ember társas életéről, illetve ennek fényében arról, hogy a gyermek is társas lény. Mint ilyen, valamiféle közösségben él, abba születik bele, és abban növekszik. A szerző kitér a Teremtés könyvében olvasható eredetmagyarázatra, és a Biblia fényében is megvilágítja, mit jelent az ember számára a közösségi életforma.

   A kötet bepillantást nyújt az egyházjog gyermekekkel foglalkozó területére is, összevetve azt a polgári törvénykönyv vonatkozó szakaszaival, majd rátér a kérdés történeti áttekintésére. Nem vállalkozik a gyermekjog múltjának kimerítő bemutatására, csupán szemelvényeket, érdekesebb vagy jelentősebb mozzanatokat ragad ki, például Werbőczy Tripartitumából.

   Ezek után tér át a nemzetközi jog gyakorlatának ismertetésére - többek között bemutatja az ENSZ által elfogadott egyezményt -, majd a hazai viszonyokkal zárja a kötetet, nem feledkezve meg a szülők jogairól és kötelezettségeiről sem. Mindent összevetve: Tarr György jóvoltából hiánypótló könyvet; könnyen kezelhető, áttekinthető, világos szerkesztésű és olvasmányos jogismertetést vehet kezébe az olvasó.» (Sito olaszul)

 

[Fonte: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.11.04/0604.html]

 

Életrajzi adatok:

PROF. DR. TARR GYÖRGY PhD, kandidátus, bíró, egyetemi tanár, jogtudós kutató, Dombóvár, 1928. Okt. 05. Szülők: Tarr József, Tamás Gizella, Nős: 1953 jan. 10.  Balogh Margit (1932. okt. 15 – 2009. jan. 23.) Gyermekek: Melinda, (1953), Katalin (1956), Flóra (1962). Tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Kara, 1948-52. Életútja: 1952-53 a kaposvári Járásbíróságon fogalmazó, 1953-54 a marcali Járásbíróságon, 1954-57 a bonyhádi Járásbíróságon bíró, 1957-59 a barcsi Járársbíróság elnöke, 1959-61 a kaposvári, 1961 a putnoki, 1962-63 az ózdi Járásbíróságon bíró, 1963-71 a veszprémi Járásbíróság elnökhelyettese, 1971-92 a veszprémi Megyei Bíróságon bíró, 1980-92 tanácselnök, 1992 a megyei cégbíróság vezetője, 1992- nyugdíjas bíró, 1994-98 az Egyes Fontos Tisztségeket Betöltő Személyek Ellenőrzését Végző Bizottság (Átvilágító Bizottság) tagja. 1996 - a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem , budapesti Károli Gáspár Református Egyetem, a veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára. 1980-94 a Veszprémi Akadémiai Bizottság polgári jogi munkabizottság titkára, 1990 - a környezetjogi munkabizottság elnöke, a gazdaság -, jog-, és társadalomtudomány szakbizottságának alelnöke. A Keresztény Értelmiségiek Szövetség veszprémi szervezet elnöke.

Kutatási területe: emberi jogok, személyiségi és életjogok, környezetjog.

Az állam- és jogtudomány kandidátusa, doktora (1998).

A Szent Korona Lovagja (1999) és Vitéz (2002).

Publikációk:

A környezetkárosításból eredő igény érvényesítésének bírói gyakorlata (társszerző), 1991;

Gyermekjog, 1999;

Személyiségvédelem - Környezetvédelem, 1998 (egyetemi jegyzet);

A szerv és szövetátültetés dologi jogi kérdései, 1999 (egyetemi jegyzet);

Az ajánlati kötöttség idejének meghatározása és a joggal való visszaélés, 1999 (egyetemi jegyzet)

MTA-Emlékkötet (Ld. az Önálló kötetek és egyetemek jegyzékét.)

 

Hobby: verselés, fafaragás, rajz, festészet.

Kapcsolódó oldalak: MTA-Emlékkötet , Akadémiai köszöntés (TV-video , Egy páratatlan bíró, Toldi Éva: A mindig pártatlanul ítélkező bíró (Veszprém megyei Napló)

 

 HOME PAGE